Εργασίες Δικτύων

 

H εταιρεία μας με το εξειδικευμένο προσωπικό της, καλύπτει :

    • Δίκτυα Η/Υ Tοπικά και VPN.
    • Εγκαταστάσεις INTERNET με όλους τούς παρόχους.
    • Eμπορικέςεφαρμογές SINGULAR , SOFTONE , WINPOS , ARISTON κ.α.
    • Ειδικές εφαρμογές (τιμολογήσεις και επεμβάσεις μέσω INTERNET).